Directii si servicii

Biroul Impozite și Taxe Locale

 

Biroul Impozite și Taxe Locale prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, urmărirea şi executarea silită a creanţelor bugetare, soluţionarea sesizărilor legate de activitatea desfăşurată.

Declaratii

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladire           DESCARCA

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren              DESCARCA

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in

cazul persoanelor juridice                                                                    DESCARCA

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor

de transport marfa cu masa maxima autorizata peste 12 t                  DESCARCA

Cerere pentru eliberare certificat atestare fiscala                                DESCARCA

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile

rezidentiale/nerezidentiale cu destinatie mixta aflate in                       DESCARCA

proprietatea persoanelor juridice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe

mijloacele de transport aflate in proprietatea PF/ PJ                           DESCARCA

Cerere pentru eliberare certificat atestare fiscala  PJ                          DESCARCA

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de

reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice        DESCARCA

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scopul

de reclama si publicitate                                                                      DESCARCA

© 2023 by Primaria Dobroesti. Proudly created with                          Best-Anto-Line