Primaria

Birouri si Servicii

Birouri şi Servicii din cadrul Primăriei Dobroeşti

Serviciu/ Birou/ Compartiment

Serviciul Politie Locala 

Asimionesei Cristian

Compartiment administrativ- apa,canal si gestionarea cainilor fara stapan

Birou Urbanism si Amenajarea Teritoiului

Compartiment Registru Agricol

Compartiment Relatii cu Publicul

Compartiment Contabilitate si Buget

Compartiment Achizitii si Investitii

Birou Taxe, Impozite, Urmarire Debite si Autorizari Transport

Birou Stare Civila si Resurse Umane

Birou Autoritate Tutelara Si Asistenta Sociala

Tel./ Fax/ E-mail

politialocala@primariadobroesti.ro

O: 112 

M: 0731378018

administrativ@primariadobroesti.ro

O: 021-255 33 20

urbanism@primariadobroesti.ro

O: 021-255 33 20 -interior 107

registruagricol@primariadobroesti.ro

O: 021-255 33 20 -interior 104

registratura@primariadobroiesti.ro

O: 021-255 33 20 -interior 117

contabilitate@primariadobroesti.ro

O: 021-255 33 20 -interior 116

achizitii@primariadobroiesti.ro

O: 021-255 33 20 -interior 111

taxesiimpozite@primariadobroesti.ro

O: 021-255 33 20 -interior 118

starecivila@primariadobroesti.ro

O: 021-255 33 20 -interior 117

resurseumane@primariadobroesti.ro

asistentasociala@primariadobroesti.ro

O: 021-255 33 20 -interior 109

          Adresa

Str.  Nicolae Balcescu, Nr. 13B

Str. Cuza Voda, Nr. 23

Str. Cuza Voda, Nr. 23

Str. Cuza Voda, Nr. 23

Str. Cuza Voda, Nr. 23

Str. Cuza Voda, Nr. 23

Str. Cuza Voda, Nr. 23

Str. Cuza Voda, Nr. 23

Str. Cuza Voda, Nr. 23

 

Str. Cuza Voda, Nr. 23

© 2023 by Primaria Dobroesti. Proudly created with                          Best-Anto-Line