Plan strategic de dezvoltare al Primariei Dobroesti

    Implementarea unor măsuri de dezvoltare socio-economică presupune existenţa unui Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, elaborat în mod participativ, care să reflecte cât mai fidel nevoile, opţiunile şi deciziile cetăţenilor. Trebuie să reflecte, de asemenea, şi disponibilitatea acestora de a se implica în problemele comunităţii şi să fixeze direcţiile strategice de dezvoltare, identificând totodată sursele de finanţare sau modalitatea de finanţare a respectivelor măsuri.

    Planul reprezintă radiografia generală a comunei, detalierea zonelor de interes, modul de implicare şi rezultatul implicării tuturor factorilor interesaţi, responsabili şi relevanţi la nivelul comunei.

    Un asemenea plan presupune lărgirea perspectivei cunoaşterii zonei comunităţii, prin precizările şi clarificările aduse, astfel încât toate oportunităţile de dezvoltare, precum şi de finanţare a proiectelor propuse să poată utiliza planul strategic ca document de referinţă în planificarea, metodologia folosită, implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor aplicate şi a rezultatelor acestora.

 

  Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică trebuie să reprezinte cel mai important ghid în procesul de creştere a capacităţii autorităţilor locale de a planifica şi elabora proiectele, a identifica şi gestiona sursele de finanţare în conformitate cu voinţa comunităţii, normele şi exigenţele Uniunii Europene.

   

Întregul orizont de dezvoltare locală a comunei Dobroești trebuie să se raporteze la acest Plan, în funcţie de oportunităţi şi de resurse. De asemenea, Planul ţine cont de suportul legislativ al politicilor de dezvoltare locală şi regională.

   

 În acest moment, constatând necesitatea existenței unui Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Dobroești, Primarul interimar, dl. Ștefan Condu a dispus debutul lucrărilor la acest Plan, Planul aflându-se în faza de concepție, urmând să fie definitivat până la finalul anului 2016.

© 2023 by Primaria Dobroesti. Proudly created with                          Best-Anto-Line