Programe si initiative

Măsura C – Dezvoltarea capacității administrative

Măsura F – Infrastructura pentru agrement, petrecerea timpului liber şi protecţie socială

Scop – Creearea unor condiţii populaţiei locale pentru agrement şi petrecerea timpului liber, care să contribuie astfel la creşterea calităţii vieţii.​

Programe si initiative

 

Dezvoltarea eficientă esti sinonimă cu conceptul de ”dezvoltare strategic”. Din această perspectivă, noua conducere a Primăriei Comunei Dobroești, reprezentată de dl. Ștefan Condu, Primar Interimar, consideră ca prioritare pentru dezvoltarea strategică a Comunei Dobroești, următoarele:

Măsura A – Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport

Scop – Creşterea atractivităţii comunei în vederea realizării unor investiţii în economia locală, a promovării potenţialului turistic, accesului producătorilor la pieţele de desfacere, accesului locuitorilor către unităţi medicale.​

Măsura B – Dezvoltarea utilităţilor publice

Scop – Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort al populaţiei.​

Masura D- Dezvoltarea urbanistică a comunei

Măsura E – Infrastructura pentru educaţie, sănătate, cultură, religie şi sport

Scop - Creşterea calitatii învățămantului,educaţia civică a cetățenilor, dezvoltarea culturii comunitare și conservarea valorilor culturale locale; îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei.

Măsura G – Infrastructura de afaceri

Scop – Dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de locuri de muncă şi a premiselor pentru o dezvoltare durabilă a comunei Dobroești.

Măsura H – Creşterea capacităţii instituţiilor locale. Întărirea coeziunii sociale

Scop – Creşterea capacităţii comunitare pentru susţinerea procesului de dezvoltare locală.

Măsura I – Conservarea şi protecţia mediului înconjurător

Scop – Creşterea calităţii mediului ambiant

© 2023 by Primaria Dobroesti. Proudly created with                          Best-Anto-Line