Utile

          Procedura de autorizare a lucrărilor publice de infrastructură

             Primul pas îl reprezintă emiterea Certificatului de Urbanism. Prin intermediul acestuia se menționează instituțiile / societățile  de la care sunt necesare avizele pentru obținerea autorizației. În cazurile obișnuite, avizele se cer de la Agenția de Mediu IlfovPoliția Rutieră Ilfov, Societatea Apă/Canal IlfovDistrigazEnel Distribuție MunteniaBiroul de Salubritate al Primăriei Dobroești, avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcții Ilfov.  

           Următorul pas îl reprezintă depunerea documentațiilor specifice, de către un desemnat al Primăriei, la fiecare din instituțiile cerute în Certificatul de Urbanism. În momentul depunerii acestor documentații, se emit (de către instituții / societăți) facturile aferente avizelor.

          Din momentul în care Primăria face dovada plății acestor facturi, emitenții avizelor au la dispoziție, de regulă, 21 zile lucrătoare pentru a elibera avizele. O observație importantă aici este faptul că, există situații în care un aviz poate ieși negativ sau situații în care emiterea lui să întârzie peste termen. În total, de la emiterea certificatului de urbanism până la intrarea în posesie a tuturor avizelor vorbim de o perioadă de maximum două luni

          După ce toate avizele mai sus menționate au fost obținute, urmează depunerea tuturor acestora, împreună cu Documentația Tehnică pentru Autorizarea de Construire, Studiul geotehnic și, desigur, cererea pentru emiterea Autorizației, la Biroul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, urmând apoi să se emită Autorizația de Construire. De tot acest procedeu al depunerii acestor documentații se ocupă persoana desemnată oficial de Primărie.

 

          Mai departe, dosarele urmează să ajungă la Departamentul de Achiziții, fie pentru urcarea proiectului pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, fie pentru atribuirea directă a lucrării, în funcție de anumiți parametri.

© 2023 by Primaria Dobroesti. Proudly created with                          Best-Anto-Line