În cursul lunii martie, un număr semnificativ de străzi (aflate atunci în procedura de autorizare pentru asfaltare) au primit avize negative de la compania Enel Distribuție Muntenia, acest lucru îngreunând procedura de autorizare, întrucât A.C. se poate emite numai după ce toate avizele cerute în C.U. sunt obținute pozitiv. Motivele respingerii documentațiilor nu sunt nici acum foarte clare, întrucât la o lună distanță, în urma depunerii acelorași documentații, aceeași societate a emis avizele pozitive. Întârzierea în acest caz a fost de cel puțin 30 zile.

...................................................................................................................................................................................................................................

 

      În cazul străzii Cloșca, pentru care s-a emis autoriza de construire pe data de 07.06.2017, emiterea acesteia a fost întârziată din cauza faptului că societatea Distrigaz a emis avizul cu o întârziere de 11 zile peste termenul legal de 21 zile lucrătoare.

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 Următoarele străzi:

 

- Mesteacănului,

- Aleea Grădinii,

- Agricultorilor,

- Aleea Lacului,

- Victoriei,

- Nicolae Bălcescu,

- Nucului,

- Stejarului,

- Trifoiului,

- Balanței,

- Caisului,

- Drumul Fermei,

- Unirii,

- Doinei (Tronson 3),

- DC 3A și

- Cireșului

 se află în procedura de cadastrare, însă, fiind vorba de drumuri aparținând vechiului extravilan, pentru toate acestea au fost necesare emiterea unor Hotărâri de Consiliu Local pentru ”modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Dobroești”. Abia cu aceste hotărâri împreună cu certificatele fiscale ale fiecăreia dintre străzi, se va depune mai departe pentru finalizarea cadastrărilor. După ce cadastrele vor fi finalizate, va urma emiterea Certificatelor de Urbanism și a întregii proceduri descrise mai sus.

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 Pentru străzile:

 

- Bălții

- Energiei

- Morii

- Narciselor

- Panselelor

 pregătim, de asemenea, procedurile de cadastrare.

...................................................................................................................................................................................................................................

 

Pentru străzile ce deservesc terenurile date în folosință tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003, și anume:

 

- Plopului,

- Albăstrelelor,

- Lămâiței (Tronson 1 și Tronson 2),

- Macului,

- Liliacului,

- Socului și

- Salciei

 s-a emis un unic Certificat de Urbanism, cu nr. 89 din 19.04.2017. Pentru acestea, s-au depus și achitat până în acest moment documentațiile pentru emiterea avizelor la Enel Distribuție Muntenia, Distriga Rețele Sud precum și la Agenția de Mediu IF. Urmează ca în cursul zilei de miercuri  (14.06.2017) să se depună documentațiile și pentru avizele de la Societatea de Apă/Canal Ilfov și de la Poliția Rutieră Ilfov.

...................................................................................................................................................................................................................................

1) Strada ORIZONTULUI (pluviale):

 

Avizele

   Apă/Canal IF, Enel, Distrigaz, Mediu IF, Poliția Rutieră IF

- OBȚINUTE.

 

Avizul pentru Apele Române - se lucrează la proiectant (documentație mai complexă)

 

2) Strada AVRAM IANCU (pluviale):

 

Avizele

    Apă/Canal IF, Enel, Distrigaz

- depuse pe 28.06.2017. Urmează să se achite săptămâna viitoare.

 

Avizul Poliția Rutieră IF - OBȚINUT

Aviz Mediu IF - depus pe 29.09.2017. Se achită săptămâna viitoare.

Aviz Apele Române - în lucru. documentație complexă.

Situatii speciale

1) Pentru proiectele de modernizare parte carosabilă și trotuar (asfaltare), avem următoarea situație:

 

 -  urmează să se emită Autorizații de Construire pentru străzile GIURCĂ CONSTANTIN, GHIOCEILOR și CRINILOR, 

imediat ce vor sosi avizele de la Inspectoratul de Stat în Construcții, care sunt ultimele avize necesare înainte de emiterea autorizațiilor.

Numerele de înregistrare sub care s-au depus dosarele la ISC pentru emiterea avizelor, pe data de 22.08.2017, sunt următoarele: 

53393 pentru str. Giurcă Constantin, 53397 pentru str. Ghioceilor și 53389 pentru str. Crinilor. În mod normal, aceste avize ies cam în 2 săptămâni de la înregistrarea dosarelor dar, fiind depuse în perioadă de concedii, este posibil să iasă în 30 de zile de la înregistrare. 

 

După ce se emit Autorizațiile de Construire, iar acestea sunt semnate de către șefa Biroului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Secretarul Primăriei și apoi de Primar, dosarele străzilor ajung la Biroul de Achiziții unde, funcție de dimensiunea lucrării, ajung fie în procedura de licitație publică pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) fie în procedura de Atribuire Directă. Abia după finalizarea tuturor acestor proceduri, pot începe lucrările efective la fața locului.

 

- următoarele străzi pentru care urmează să se emită Autorizații de Construire sunt cele 8 străzi din Cartierul Tineretului (din Legea 15/2003), adică pentru străzile: ALBĂSTRELELOR, INTRAREA NUCULUI, LĂMÂIȚEI, LILIACULUI, MACULUI, PLOPULUI, SALCIEI și SOCULUI.

 

Și la aceste străzi sunt toate avizele obținute dar s-au depus dosarele pentru avizul ISC mai târziu, pe 28.08.2017, din cauza întârzierii unor alte avize. Numerele de înregistrare la ISC pentru fiecare din aceste străzi sunt: 54839 pentru str. Albăstrelelor, 54846 pentru str. Lămâiței, 54843 pentru Intrarea Nucului, 54841 pentru str. Plopului, 54837 pentru str. Macului, 54836 pentru str. Liliacului, 54829 pentru str. Salciei și 54286 pentru str. Socului.

 Imediat ce ies avizele de la ISC (cu un decalaj de 1 săptămână față de străzile anterioare), se vor emite autorizațiile și vor urma același traseu ca celelalte.

 

- urmează apoi încă două străzi, astfel:

 

str. SPICULUI, la care s-a emis Certificatul de Urbanism la începutul lunii august, s-au depus documentațiile pentru toate avizele și, până acum au ieșit avizele de Alimentare Apă, Canalizare și Mediu Ilfov. După ce vor ieși și celelalte avize, se va depune și pentru avizul final, cel de la ISC.

 

str. INTRAREA DREPTĂȚII, la care s-a emis Certificat de Urbanism pe data de 09.08.2017, apoi s-au depus toate dosarele la toți avizatorii iar plățile au fost finalizate pe data de 17.08.2017. Dacă lucrurile decurg normal, avizele ar trebui să iasă in max. 30 zile de la efectuarea plăților. Apoi urmează și aici depunerea pentru avizul final de la ISC.

 

 

2) Pentru proiectele de construire canalizări pluviale, avem următoarea situație:

 

- s-au emis Autorizațiile de Construire pentru canalizări pluviale pentru străzile: AVRAM IANCU, ORIZONTULUI și CELE 8 STRĂZI DIN CARTIERUL TINERETULUI (Legea 15/2003). (total de 10 străzi)

 

 

3) Străzi ce urmează să fie asfaltate dar așteptăm să fie avizate cadastrele:

 

Aici voi reveni cu detalii pentru fiecare stradă în parte, după ce voi discuta și cu dl Primar.

Ca o idee generală, este vorba despre un pachet de 19 străzi pentru care s-au depus cadastrele la OCPI Ilfov (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară IF), din care, până acum au fost avizate favorabil doar 3 cadastre, respectiv pentru străzile: ENERGIEI, ANINULUI și DE 42 (Drum Exploatare) - Tronsonul 1, pentru restul de 16 străzi fiind emise respingeri sau referate de completări. Pentru toate acestea 16 se redepun dosarele la OCPI Ilfov, cu modificările cerute de aceștia, în vederea avizării.

 

Menționez aici doar faptul că lucrurile se mișcă încet din cauza faptului că foarte multe din cadastrele parcelelor private ale proprietarilor de terenuri, alăturate străzilor, se suprapun cu domeniul public, motiv ce necesită mai multă muncă din partea cadastriștilor noștri. 

© 2023 by Primaria Dobroesti. Proudly created with                          Best-Anto-Line