Programe si initiative

                          Spații verzi

 

       Primăria Dobroești acordă o importanță majorăapropierii mărimii suprafetelor spațiilor verzi din cele două sate pe cap de locuitor de standardale europene prin dezvoltarea și modernizarea spatiilor verzi din Fundeni și Dobroești, înființarea de noi parcuri, scuaruri și aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente. În cadrul proiectelor de modernizare/înființare a spațiilor verzi, Primăria Dobroești va include aspecte precum hot spot-uri de WIFI gratuit, iluminat ecologic tip LED, iluminat solar pentru alei, recipiente de colectare selectivă a deșeurilor și sisteme de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor, piste pentru bicicliști etc.

 

    În cadrul aceleiași preocupări, menționăm preocuparea constantă de a dezvolta spațiile de joacă pentru copii, de a crea noi spații de joacă dotate la cele mai înalte standarde. În acest sens, precizăm faptul că până la finalul anului 2016, Primăria Dobroești și-a propus să finalizeze construcția a 2 noi spații de joacă și modernizarea a încă 2 existente, sumele de bani necesare realizării acestor obiective fiind prevăzute în bugetul local.

 

   În intervalul 2017-2020, pe măsură ce se vor deschide liniile de finanțare europeană nerambursabilă, Primăria Dobroești va pregăti noi proiecte privind înființarea de noi spații verzi, precum și modernizarea celor existente, astfel încât până în anul 2020, locuitorii comunei să se bucure de cât mai multe parcuri și locuri de joacă pentru copii.

© 2023 by Primaria Dobroesti. Proudly created with                          Best-Anto-Line