Ce anume este GDPR?

Regulamentul European privind Protecția Datelor (GDPR) nr. 679 din 2016 emis de către Parlamentul Uniunii Europene stabilește principiile și măsurile de protecție a datelor cu caracter personal ale cetățenilor din Uniunii Europene, pentru instituțiile si companiile private care procesează astfel de date.

Ce sunt Datele cu caracter personal?

Orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specificii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Cu alte cuvinte, datele personale pot fi orice date precum nume, prenume, CNP, amprenta, ADN,vârsta, sex, etnie, rasa, orientare sexuală, politică, religioasă, starea de sănătate, adresa de domiciliu, reședința, adresa de e-mail, ocupația, venitul, fotografie, număr de înmatriculare auto, IP sau orice informație care te-ar putea identifica ca persoana – respectiv date, care corelate, pot duce la identificarea unei persoane

Ce este un DPO / RDP ?

Regulamentul General Privind protecția Datelor (GDPR) impune organizațiilor ca unul din primii pași in aliniere este să numească un responsabil pentru protecția datelor, adică RDP sau DPO Data Protection Officer.

 Secțiunea 4 din GDPR introduce o poziție legală a RPD Responsabilului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care va avea un rol-cheie în asigurarea conformității cu GDPR. 

Lupu A. Ioan

RPD@primariadobroesti.ro

© 2023 by Primaria Dobroesti. Proudly created with                          Best-Anto-Line