Regulament de ordine interioara a aparatului de specialitate al primarului comunei Dobroesti si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al comunei Dobroesti

Anexa 6 H.C.L. 23 – 26.03.2021 – ROF aparat primar

Regulament sanatate populatie

Multumim