Legislatie

In cadrul acestei pagini va invitam sa accesati informatii de interes public de ordin legislativ.

Contact Primăria Dobroești

Legislatie

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Comunei Dobroești

ART. 165

Ordinea stingerii obligaţiilor fiscale

(1) Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligaţii fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligaţiile, atunci se stinge obligaţia fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este distribuită potrivit prevederilor art. 163, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:

  1. a) toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
  2. b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea debitorului.

 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală. Aceste prevederi nu se aplică în cazul plăţii taxelor astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 36.

(la 29-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 165 , Capitolul II , Titlul VII  a fost modificat de <LLNK 12018   150 10 201   0117>Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018)

Vezi legea Legea nr. 207 din 20 iulie 2015

Ultimele Nouătăți

Info Utile

Vă invităm să aflați ultimele nouătăți din cadrul administrației locale din comuna Dobroești

Plateste Online Taxe si impozite pe ghiseul.ro