Poliţia Locală Dobroești

Str. Victor Dumitrescu, nr. 130

În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul, pe bază de procesverbal, în vederea continuării cercetărilor.

Atributii Politia Locala

·         În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor

·         În domeniul circulaţiei pe drumurile publice

·         În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal

·         În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii

·         În domeniul activităţii comerciale

·         În domeniul evidenţei persoanelor

ART. 13 În cazul executării în comun cu unităţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele poliţiei locale acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei Române sau a Jandarmeriei Române, după caz.

Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici din Poliţia Locală

În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, funcţionarul pubic din Poliţia Locală Dobroești are obligaţia să respecte întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia europeană a drepturilor omului.

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia Locală Dobroești îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.

Contact

Politia locala Dobroesti

Program Politia Locala Dobroesti  24 / 24

Telefon: 0770886409

Email: politialocala@primariadobroesti.ro

Atribuții Poliția Locală Dobroești.

Descarcă / Vizualizează documentul ( Disponibil în curând )