Formular solicitare informatii de interes public

  Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției
  publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința
  dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
  Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră
  vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios
  administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau
  în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al
  instituției publice.
  – Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării
  termenului prevăzut de la art.7 din lege.

  Cerere conform Legii nr. 544/2001