Cerere de informatii de interes public

conform Legii nr. 544/2001

Solicitarea de informatii de interes public se poate realiza prin trei modalitati

  1. Depunerea cererii la registratura
  2. Descarcarea documentului si expedierea acestui prin email la: registratura @ primariadobroesti.ro
  3. Completarea formularului Online

ART. 1
Accesul liber şi neingradit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin
prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi
autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale
ratificate de Parlamentul României.
ART. 2
În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau instituţie publica se înţelege orice autoritate sau instituţie publica, precum
şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea
pe teritoriul României, potrivit Constituţiei;
b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau
rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de
forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoana
fizica identificata sau identificabila.

Informatii Contact

Primaria Dobroesti

Str. Cuza Voda, Nr. 23Dobroesti, Ilfov, Cod Postal: 077085

Solicitați informații de interes public, în baza Legii nr.
544/2001

Am luat la cunoștință că informațiile din prezentul formular vor fi prelucrate conform Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679 /2016