Proiect de hotarare privind aprobare PUZ – Ansamblu locuinte colective D+P+3E++4E RETRAS, STR. Marului nr 22-24, sat Fundeni, com Dobroesti -Consultare publica
Articol

Proiect de hotarare privind aprobare PUZ – Ansamblu locuinte colective D+P+3E++4E RETRAS, STR. Marului nr 22-24, sat Fundeni, com Dobroesti -Consultare publica

1_INCADRARE PUG 2_INCADRARE IN PLAN PARCELAR 3_VEDERE SATELIT 4_VECINATATI – PUZ URI AVIZATE 5_SITUATIE EXISTENTA 6_REGIM JURIDIC 7_mobilare urbanistica 8_PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE 9_REGLEMENTARI RETELE EDILITARE 10_STUDIU FOTO 22.02.12-Memoriu PUZ + RLU Dobroesti_Vlad Marius Mihai P.Hotarare aprobare PUZ- loc.colective Marului 22-24-Vlad Marius Mihai

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARI ZONE FUNCTIONALE IN ZONA CENTRALA A SATULUI DOBROESTI, COM. DOBROESTI
Articol

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARI ZONE FUNCTIONALE IN ZONA CENTRALA A SATULUI DOBROESTI, COM. DOBROESTI

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARI ZONEFUNCTIONALE IN ZONA CENTRALA A SATULUI DOBROESTI, COM. DOBROESTI Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentiade elaborarea a planului urbanistic zonal Institutia responsabila cu informarea si consultarea publicului estePrimaria comunei Dobroesti str.Cuza Voda nr.23 tel. 0770887433,urbanism@primariadobroesti.ro ; website . www.primariadobroesti.roObservatiile sunt necesare in vederea avizarii acestei...

Plan Urbanistic Detaliu Drumul Dobroesti-Fundeni nr. 12
Articol

Plan Urbanistic Detaliu Drumul Dobroesti-Fundeni nr. 12

Plan Urbanistic Detaliu:Localizare: sat Dobroesti, str Drumul Dobroesti-Fundeni nr. 12 (colt cu str Aleea Gradinii).Obiectiv PUD: CONSTRUIRE 3 LOCUINTE INDIVIDUALE P+1EInitiator: CONSTANTINESCU SILVIUPerioada depuneri sesizari/sugestii/contestatii: 12.07.2021 – 26.07.2021Pot fi facute la adresa de e-mail urbanism@primariadobroesti.roSau la adresa registratura@primariadobroesti.ro sau la nr 0770.887.433.

Informarea populației Privind rectificarea erorii materiale existente în Planul Urbanistic General al comunei Dobroești
Articol

Informarea populației Privind rectificarea erorii materiale existente în Planul Urbanistic General al comunei Dobroești

Informarea populației Privind rectificarea erorii materiale existente în Planul Urbanistic General al comunei Dobroești referitoare la introducerea unui teren aflat în proprietatea privată UAT Dobroești în funcțiunea V (parcuri, scuaruri, spații verzi)              Referitor la terenul în suprafață de 2.542 mp, situat comuna Dobroesti, sat Dobroești, str. Nicolae Bălcescu nr. 13B, identificat cu nr. cad. 52266,...

Informarea si consultarea populatiei pentru elaborarea documentatiilor de urbanism, conform Ordin nr. 2700/2010.
Articol

Informarea si consultarea populatiei pentru elaborarea documentatiilor de urbanism, conform Ordin nr. 2700/2010.

ACTUALIZARE ZONA CARE GENEREZA PUZ: se actualizeaza suprafata terenului care a generat PUZ, respectiv din suprafata initiala de 15.000 mp, in urma maritii suprafetei de teren rezulta un teren cu suprafata totala de 20.000 mp.Primul anunt al INTENTIEI DE INITIERE: publicat intre 20.12.2019 si 29.01.2020INITIATOR: CIULEANU BOGDAN (persoana fizica)LOCATIE: jud. Ilfov, com. Dobroesti, sat Dobroesti,...

  • 1
  • 2