ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARI ZONE FUNCTIONALE IN ZONA CENTRALA A SATULUI DOBROESTI, COM. DOBROESTI

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARI ZONE FUNCTIONALE IN ZONA CENTRALA A SATULUI DOBROESTI, COM. DOBROESTI

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARI ZONE
FUNCTIONALE IN ZONA CENTRALA A SATULUI DOBROESTI, COM. DOBROESTI

Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia
de elaborarea a planului urbanistic zonal

Institutia responsabila cu informarea si consultarea publicului este
Primaria comunei Dobroesti str.Cuza Voda nr.23 tel. 0770887433,
urbanism@primariadobroesti.ro ; website . www.primariadobroesti.ro
Observatiile sunt necesare in vederea avizarii acestei documentatii

la
Consiliul Judetean Ilfov si la Consiliul Local Dobroesti
Raspunsul la observatiile transmise va fi transmis prin posta persoanelor
care au formulat observatii.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea
planului urbanistic zonal :

  1. Informarea publicului despre intentia de finalizare avizarii
    PUZ – 07.09.2021- 01.10.2021
  2. Formularea observatiilor si propunerilor : 07.09.2021 – 01.10.2021
  3. Raspuns la observatii: 01.10.2021- 15.10.2021