Sedinta a Consiliului Local Dobroesti din data de -28.09.2023-sedinta ORDINARA
Articol

Sedinta a Consiliului Local Dobroesti din data de -28.09.2023-sedinta ORDINARA

110 P.HCL act aditional modific. contract delegare DOBROESTI-2023 111 P. HCL aprobare docum atribuire dir_contract delegare _DDD 112 P.HCL aprobare docum atibuire directa iluminat_Dobroiesti 113 P. Hotarare trecere teren in prop. privata 32+23+15 mp SASU 114 P. Hotarare trecere teren in prop. privata 60 mp VOICU EDUAR 115 P. Hotarare trecere teren in prop. privata...

Proiecte de hotarari  sedinta ordinar C.L. 10.08.2023
Articol

Proiecte de hotarari  sedinta ordinar C.L. 10.08.2023

100 P privind infiintarea de trasee turistice-expres in regiunea Bucuresti-Ilfov licente de traseu 101 P. aprob. strategie tarif Act. aditional 8 my smis 2014-2020 102 P acordare mandat ADIGIDI tratare mecanbiologica deseuri 103 P aprobare cont executie buget local trim II 2023 Dobroesti 104 P asociere C.L.Dobroesti-Parohia Dobroesti – amenajare alei cimitir Parohial Dobroesti 105...

Proiecte de hotarari sedinta ordinara C L- 06-07-2023
Articol

Proiecte de hotarari sedinta ordinara C L- 06-07-2023

1-84 P Hotarare alegere presedinte sedinta 06-07-2023 2-85 P Hotarare trecere teren in prop privata 23mp ROANA+DAVI 2-85a acte cedare teren 23 mp-ROANA 2-85b acte cedare teren 23 mp-ROANA 3-87 P Hotarare actualizare indicatori construire corpuri noi 3-87a referat actualizare indicatori construire corpuri noi C 4-88 P. Hotarare indicatori proiectare+executie zid protectie foc Cresa nr....

Proiecte de hotarari pentru sedinta extraordinara a  Consiliului Local Dobroesti din data de20-06-2023
Articol

Proiecte de hotarari pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Dobroesti din data de20-06-2023

1-73 P Hotarare modif Inv UAT Dobroesti- parc Parului 1-73a raport specialitate modificare Inventar- PARC PARULUI 1-73b referat adm OCPI – PARC PARULUI 2-77 P Hotarare modificare HCL 85-2017+HCL39-2022 3-78 P Hotarare individualizare sume investitii asociere C J I 3-78a CONTRACT DE ASOCIERE nr.19181-09.06.2023 4-79 P Hotarare indicatori gard Politia Locala 4-79a indicatori+deviz general gard...

Proiecte de hotarari pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Dobroesti pentru ședință ordinară în data de 31.05.2023
Articol

Proiecte de hotarari pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Dobroesti pentru ședință ordinară în data de 31.05.2023

1-68 P Hotarare adoptare Strategie Dezvoltare Locala 2023-2029 1-68a anunt S.D.L. 2023 1-68b Strategie Dezvoltare Locala UAT Dobroesti 2023-2029 2-69 P Hotarare trecere din public in privat str sold Iancu Petre 2-69 Studiu evaluare teren-imobil Sold Iancu Petre 2-69 Studiu oportunitate teren-imobil Sold Iancu Petre 2-69a cerere+rap inspectie fiscala 3-70-P.Hotarare-aprobare-rap.evaluarevanzare-terenimobil-de-38-m2-sold.Iancu-Petre 4-71 P. Hotarare acordare mandate...

Proiecte de hotărâri ședință ordinară în data de 5.04.2023, ora 16:00
Articol

Proiecte de hotărâri ședință ordinară în data de 5.04.2023, ora 16:00

1 P. Hotarare alegere presedinte sedinta 2 P. Hotarare modif.Inv.UAT Dobroesti- str. Progresului Ds 1717 2a raport specialitate str. Progresului Ds1717 2b cadastru modif-completare inventar str Progresulu 3 PHotarare modif.Inv.UAT Dobroesti- str. Scolii Ds 1213 3a raport specialitate str. SCOLII Ds1213 4 P. Hotarare modif.Inv.UAT Dobroesti- str. Drumul Fermei De 124-De127 4a raport specialitate str....

Proiecte de hotărâri ședință extraordinară de îndată pentru data de 31.01.2023, ora 15:00.
Articol

Proiecte de hotărâri ședință extraordinară de îndată pentru data de 31.01.2023, ora 15:00.

1 P Hotarare indicatori modernizare str Mesteacanului 2 P. Hotarare indicatori. carosabil+trotuare str. Caisului 3 P Hotarare indicatori canalizare-apa pluvial str Caisului 4 P Hotarare indicatori carosabil+trotuare str Drumul Fermei 5 P Hotarare indicatori asfaltare (curte ADP)-Drumul Dobroesti 6 P Hotarare indicatori parc Parului 7 P Hotarare indicatori parc Soldat Dascalu Gheorghe 8 P Hotarare...