Regulament de Organizare si Functionare al aparatului despecialitate al primarului comunei Dobroesti