Regulament de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului com. Dobreosti