Informare asupra ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 14 din 28 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol
Articol

Informare asupra ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 14 din 28 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol

            Schema se aplică pe întreg teritoriul României si se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/ beneficiar. Cuantumul ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 5 euro/familia de albine, pentru numărul de familii de albine deținut la 31 decembrie...

ANUNȚ cu privire la combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia – 26.04.2023
Articol

ANUNȚ cu privire la combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia – 26.04.2023

Informăm pe această cale cetatenii asupra obligaţiei de prevenire, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările și completările ulterioare. Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1 iulie -15 iulie a.c. se constată faptul că nu s-au luat...

Actiuni ce vizeaza combaterea ambroziei
Articol

Actiuni ce vizeaza combaterea ambroziei

Primaria Dobroesti, prin comisia de specialitate, a transmis in urma verificarilor din teren un numar de 62 de somatii. Proprietarii terenurilor vizate trebuie sa respecte legislatia in vigoare pentru combaterea Ambrozie. În situaţia în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nu s-au luat măsurile necesare pentru prevenirea,...

ANUNȚ cu privire la combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia 2022
Articol

ANUNȚ cu privire la combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia 2022

Informăm pe această cale cetatenii asupra obligaţiei de prevenire, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările și completările ulterioare. Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1 iulie -15 iulie a.c. se constată faptul că nu s-au luat...