Registratura

Compartimentul Registratura  / Relatii cu publicul faciliteaza exercitarea de către cetăţeni a dreptului de a se adresa instituţiei publice printr-o serie de modalitati detaliate in cadrul paginii dedicate: Vizualizati informatii detaliate >>>

Impozite si Taxe

Funcționarii publici din cadrul acestui servicu asigură colectarea taxelor și impozitelor locale, urmărierea creanțelor bugetare, îndeplinesc procedurile necesare pentru executările silite. Vizualizati informatii detaliate >>>

Urbanism

Verifică documentaţiile şi eliberează certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire/desfiinţare cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la regimul construcţiilor. Vizualizati informatii detaliate >>>

Evidenta Persoanelor

Eliberarea actelor de identitate, a actelor necesare încheierii căsătoriei, înregistrării decesului. Adresa eliberarea cartilor de identitate, plata texelor pentru documentele mentionate: Vizualizati informatii detaliate >>>

Asistenta Sociala

Aplica politici și strategii de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, vârstnice, marginalizate, cu handicap sau aflate în dificultate. Vizualizati informatii detaliate >>>

Registrul Agricol

Se ocupa cu centralizarea datelor din registrele agricole, eliberarea de atestate de producător ,Eliberarea adeverințelor cu privire la datele înscrise în registrele agricole  Vizualizati informatii detaliate >>>

Administrativ

Compartiment Administrativ, Gestionare Domeniu Public și Privat, Asociații de Proprietari

Vizualizati informatii detaliate >>>

Depune-ti online documente

Depune-ti online documentele adresate catre serviciile si compartimentele din cadrul Primariei Dobroesti. Institutia noastra este prezenta in cadrul platformei econfirmare.ro Vizualizati informatii detaliate >>>

Politia Locala

Program Politia Locala Dobroesti  24 / 24, Tel. 0770886409, Email: politialocala@primariadobroesti.ro Vizualizati informatii detaliate >>>

Noutati - Vizualizati toate articolele !

Vizualizati cele mai noi informatii !

Depune-ti OnLline Documentele!

Trimite-ti online cererile si documentele pentru departamentele din cadrul Primariei Dobroesti !

Doriți să trimiteți o sesizare ? Vă rugam completați forumularul următor !

Primăria Dobroești -Sesizări

Trimite-ți o sesizare. Completați formularul !

Sesizari si Reclamatii

Doriti sa ne informatii cu privire la un subiect. Va asteptam cu un mesaj prin formularul de contact.

 • Despre Dobroesti
 • Contact
 • Sesizari
 • Organigrama
 • Consiliul Local Dobroesti

  Am luat la cunoștință că informațiile din prezentul formular vor fi prelucrate conform Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679 /2016

  Despre Noi

  Informatii pe scurt

  Comuna Dobroeşti este situată în Câmpia Română, la N-E de municipiul Bucureşti, pe malul stâng al lacurilor formate în albia râului Colentina: lacul Fundeni, lacul Dobroeşti şi lacul Pantelimon. Este alcătuită din satele Dobroeşti şi Fundeni. Detalii în secțiunea Scurt istoric

  Primarul, ales conform Legii privind alegerile locale prin vot universal, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică fiind şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează[1], precum şi reprezentantul comunei în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.

  Ocupând un loc principal în cadrul administraţiei publice locale, primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al oraşului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului împreună cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structură funcţională cu activitate permanenta, denumită primăria comunei sau oraşului, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând probleme curente ale colectivităţilor locale

  Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

  Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

  Școala Gimnazială nr.1 Dobroești urmărește ca
  fiecare elev să fie in comunitate ”Omul potrivit la locul potrivit”. În acest sens,
  școala este un mediu pozitiv de învățare pentru toți membrii (elevi, cadre
  didactice, părinți), bazat pe încredere și responsabilitate, care oferă șanse
  echitabile dezvoltării personale și profesionale, oportunități moderne pregătirii
  pentru alegerea propriului viitor.

  Campus școlar din Fundeni – Școala nr 2

  Este vorba de un spaţiu educaţional cu o suprafaţă totală de 7.560 mp, campusul fiind format dintr-o școală cu 9 săli de clasă, 3 laboratoare – de chimie, biologie și informatică, un amfiteatru, o bibliotecă și o sală de mese; apoi o grădiniţă cu program prelungit, care în afara sălilor pentru grupe și a dormitoarelor mai are o bucătărie complet utilată, o sală de festivităţi și un teren de joacă; un bazin de înot semi-olimpic de 775 mp și un teren acoperit, pentru fotbal de 1.050 mp

  Gradinita din Dobroesti si Fundeni

  Clubul ACS Unirea Dobroesti reprezinta principalul clubsportiv din localitate. Insa mai avem reprezentati si a unor cluburi din alte ramuri sportive: karate, dans sportiv si modern, karate

  Solicitati informații de interes public

   Am luat la cunoștință că informațiile din prezentul formular vor fi prelucrate conform Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679 /2016

   Proiecte

   Sustinem dezvoltarea durabila

   Ne propunem prin intermediul tuturor proiectelor si initiativelor lansate la nivel local sa oferim o dezvoltare durabila a localitatii. Investitiile sunt prioritizate in functie de impactul acestora asupra calitatii vietii cetatenilor pe termen mediu si lung.

   Fiecare proiect este atent evaluat, iar prioritizarea investitiilor acolo unde este mai mare nevoie de ele reprezinta obiectiviul meu principal. O localitate într-o continua dezvoltare - așa cum este Dobroeștiul - are de cele mai multe ori nevoie de un buget mai mare decât există în practică.

   Condu Valentin Laurentiu - Primarul comunei Dobroesti

   18 Ianuarie, 2020

   Cresterea nivelului de siguranta al cetateanului reprezinta o prioritate a mandatului meu.
   In acest context am dezvoltat sistemul de supraveghere video al localitatii cu efecte asupra prevenirii activitatilor infractionale.
   Un alt aspect important pentru mine este reprezentat de evolutia infrastructurii la nivelul comunei Dobroesti, in corelatie cu nevoile cetatenilor!

   Valentin Enculescu - Viceprimarul comunei Dobroesti

   17 Martie , 2021

   Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

   Consiliul Local Dobroesti

   Decembrie 20, 2018

   Primăria Dobroești va oferă posibilitatea să plătiți online impozitele locale. Accesați www.ghiseul.ro