Acte necesare pentru eliberarea de subventie agricola

Acte necesare pentru eliberarea adeverintei de arendare

Acte necesare pentru eliberarea anexei 1 si 2

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de producator

Acte necesare pentru inregistrarea in evidenta agricola

Acte necesare pentru vanzare teren extravilan

Acte necesare pentru obtinerea acordului de functionare pentru agenti economici ce detin punct de lucru pe teritoriul Comunei Dobroesti

Cerere de eliberare a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

Declaratie pe propria raspundere privind tipul activitatii desfasurate 

© 2023 by Primaria Dobroesti. Proudly created with                          Best-Anto-Line