Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru inregistrarea Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru
autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor
individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai
spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare, au obligația de a se înscrie în Registrul
de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al
Comunei Dobroești.
Va rugăm înscrieți-vă în Registru pȃnă la data de 30 octombrie 2022!
ATENȚIE!
• Proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să
înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de
sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau
epurare a apelor uzate.
• Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte
de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în
vigoare a Hotărârii Guvernului.
• În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea,
construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor
individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, neînscrierea în Registrul de
Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate de
către persoanele fizice și juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
5.000 de lei la 10.000 de lei.
• Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul împuternicit al
Gărzii Naţionale de Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor.
• 30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a
Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.
• Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare
și epurare a apelor uzate la nivelul Comunei Dobroești se completează și se depune la sediul
Primăriei Comunei Dobroești – Registrul Agricol.
• Formularul de înscriere în registrul de evidentă a sistemelor individuale COLECTARE (fose)
sau EPURARE se poate descărca de aici (urmeaza link)