Important!

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare şi se claseaza, potrivit prezentei ordonante.

Contact Registratura

0314055015 | registratura@primariadobroesti.ro

Documente Online

Utilizand platforma econfirmare.ro

Relații cu Publicul și Registratură

Compartimentul de Relații cu Publicul și Registratură este organizat și funcționează în principal în baza Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petitiilor și a Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Acte normative cu impact asupra activității

Acest compartiment are menirea de a facilita exercitarea de către cetăţeni a dreptului de a se adresa instituţiei publice prin petiții formulate în nume propriu, astfel, acest compartiment vă stă la dispoziție pentru următoarele:

  • Primirea și înregistrarea petițiilor (prin petitie se înţelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata în scris ori prin posta electronică, pe care un cetățean sau o organizaţie legal constituita o poate adresa instituţiei publice locale);
  • Primirea și înregistrarea cererilor formulate în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Primirea și înregistrarea tuturor tipurilor de documente și tipizate (cereri si declarați) pentru toate serviciile, birourile și compartimentele ce alcătuiesc aparatul de specialitate al primarului;

Noutati / Informari de interes public