Cu ce ne ocupam ?

Asistena sociala, Primaria comunei Dobroesti

Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară
realizează la nivelul comunei măsurile de asistenţă socială în domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate
în nevoie. Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară
asigură, la nivelul comunei Dobroești, aplicarea politicilor şi
strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii
şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei.

Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara 
Program:  Luni-Joi: 08.00-16.30,   Vineri: 08.00-14.00

Tel: 0770886285