COMPARTIMENTUL CADASTRU, REGISTRUL AGRICOL - DOBROESTI

Cu ce ne ocupam?

COMPARTIMENTUL CADASTRU, REGISTRUL AGRICOL funcţionează cu 2 funcționari ,
CULICOV GABRIELA-Inspector Asistent și BANU FLORENTINA-Referent Superior, în
subordinea directă a Primarului si a Secretarului General al Comunei Dobroești, judeţul
Ilfov.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI
Având in vedere prevederile art.1 alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr 228/2015, au
obligația de a organiza întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, atât pe suport
hârtie cât și în format electronic.
Principalele activități desfășurate de angajații din cadrul registrului agricol constau în:
1. Ținerea la zi a tuturor pozițiilor din registrele agricole, operațiune ce
presupune înscrierea, completarea și centralizarea datelor dar și efectuarea
operațiunilor de modificare a datelor și informațiilor, cu acordul scris al secretarului
general.
În acest sens, fiecare poziție din registru conține un număr de 16 capitole si 15
subcapitole, care trebuie completate.
2. Furnizarea de date către Direcția Județeană de Statistică, Direcția Agricolă
sau altor instituții, dacă este cazul;
3. Întocmirea si eliberarea de atestate de producător și carnete de
comercializare a produselor agricole
4. Eliberarea adeverințelor cu privire la datele înscrise în registrele agricole sau
cu privire la alte date existente în baza de date a serviciului;
5. Înregistrarea contractelor de arendare și a actelor adiţionale încheiate între
arendatori și arendași;
6. Înregistrarea contractelor de concesiune și a actelor adiţionale, încheiate între
concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Dobroești;
7. Efectuarea de activități în afara biroului(muncă de teren) ce constă în
verificarea gospodăriilor populației sau a societăților comerciale deținătoare de terenuri
agricole sau crescătoare de animale sau albine( din categoriile bovine, ovine, porcine,
cabaline, familii de albine),
8. Efectuarea de activități privind relații cu publicul, consiliere, acordare de
sprijin celor care se adresează cu diferite probleme agricole;
9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primăriei în rezolvarea numeroaselor
probleme curente și colaborarea cu diferite instituţii ( Direcţia de Statistică, Oficiul de
Cadastru, Direcția Agricolă, Poliţia, Prefectura, Serviciu Finanțe Publice Locale, Serviciu
de Evidență a Populației, etc) în limita competenței stabilite de conducerea Primăriei
Dobroești.

PROGRAM REGISTRUL AGRICOL

  • Pentru situatii in legatura cu  ORDINUL PREFECTULUI, programul este  in fiecare zi de LUN in intervalul orar 10:00-12:00
  • PROGRAM AUDIENTE REGISTRUL AGRICOL:  In fiecare zi de MIERCURI in intervalul orar 10:00-12:00
Telefon: 021.255.33.20 int. 3007

Email: registruagricol @primariadobroesti.ro

Cerere numar postal

Formularul de înscriere în registrul de evidentă a sistemelor individuale COLECTARE (fose)
sau EPURARE se poate descărca de aici (urmeaza link). Detalii despre Hotărârea de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru
autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate