ANUNȚ cu privire la combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia 2022

ANUNȚ cu privire la combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia 2022

Informăm pe această cale cetatenii asupra obligaţiei de prevenire, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările și completările ulterioare. Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1 iulie -15 iulie a.c. se constată faptul că nu s-au luat măsurile specifice de combatere, proprietarii terenurilor vor fi sancționați cu „Avertisment”.

În situaţia în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nici pâna la data de 15 lulie a.c nu s-au luat măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea acestei buruieni, proprietarii terenurilor vor fi sancţionaţi cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 10.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Aveti obligatia sa informati in scris primaria Dobroesti cu privire la efectuarea lucrarile prevazute mai sus.

Pentru recunoaşterea acestei buruieni, puteţi consulta site-ul https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/10/ambrozia_prezentare_si_combatere.pdf

Recomandăm următoarele metode pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.