E-mail: taxesiimpozite @ primariadobroesti.ro / Număr de telefon: 0770886340 / 021.255.33.20  int. 3004

Documente: serviciul contabilitate, taxe, impozite locale, executări silite și autorizări transport ( Se pot descarca in calculator in format pdf si completa ulterior in vederea depunerii la sediul primariei )

P Hotarare taxe si impozite 2023

Serviciul Contabilitate, Taxe, Impozite Locale, Executări Silite și Autorizări Transport

Taxele și impozitele locale

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal orice persoană care are în proprietate un bun (clădire, o suprafață de teren sau mijloc de transport) datorează anual impozit pentru acel bun. Impozitul se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.

Drept urmare funcționarii publici din cadrul acestui servicu asigură colectarea taxelor și impozitelor locale, urmărierea creanțelor bugetare, îndeplinesc procedurile necesare pentru executările silite și se preocupă de soluționarea tuturor petițiilor ce le sunt repartizate și fac obiectul activității acestui serviciu.

 Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată

Plata taxei reprezentând contravaloarea actelor de identitate

Taxa reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei
Taxa reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorie – 1 Leu

Unde se achita aceste taxe ?

  • Se achita la biroul de taxe si impozite din cadrul primariei comunei Dobroesti.
  • Prin intermediul platformei de plati www.ghiseul.ro

Plateste ONLINE impozitele prin www.ghiseul.ro

Datele de acces pot fi solicitate online, folosind cardul bancar, doar de către persoane fizice. Pentru plata amenzilor nu sunt necesare date de acces (utilizator și parolă). Puteți plăti fără autentificare taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

Model de cerere de atestare fiscala persoane juridice

Model de cerere de atestare fiscala persoane juridice

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE.