Articol

ANUNȚ cu privire la combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia

Vă informăm pe această cale faptul că aveţi obligaţia aplicării metodelor pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările și completările ulterioare. Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1 iulie -15 iulie a.c. se constată faptul...

Informare catre Asociatiile de Proprietari
Articol

Informare catre Asociatiile de Proprietari

Primaria comunei Dobroesti prin Compartimentul Administrativ, Gestionarea Domeniului Public si Privat, Asociatii de Propritari va aduce la cunostinta ca in data de 26.03.2021 in sedinta ordinara a Consiliului Local Dobroesti a fost aprobata metodologia de atestare a persoanelor fizice în vederea dobandirii calitatii de administrator de condominii prin H.C.L nr.27. Administratorii de condominii care isi...