Caiet de sarcini, documente pentru elaborarea ofertei pentru achizitia serviciilor de consultanta juridica