Înscrie copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani, în limita locurilor disponibile

Grădinița 1 Dobroesti
Înscrie copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani , în limita locurilor disponibile
Criteriile generale de departajare prevăzute la Capitol II art 10 alin 2 din OME 4319 / 31.05.2023, urmate de
criteriile specifice din Regulament.
Criteriile generale de departajare din
OME 4319 / 31.05.2023 sunt următoarele :
(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situaţia prevăzută la alin. (1) pentru nivelul antepreşcolar, inclusiv pentru unităţile de învăţământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel antepreşcolar pentru care autoritatea publică locală are statutul de fondator şi care au optat pentru derularea înscrierii prin utilizarea aplicaţiei informatice utilizate pentru înscriere, sunt următoarele:
a) copilul are vârsta de 2 ani împliniţi până la sfârşitul anului calendaristic în curs;
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinţi/al reprezentantului legal este situat în apropierea unităţii de învăţământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;
c) ambii părinţi ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverinţă de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului şcolar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului; situaţiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenţei unei activităţi de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinţilor/reprezentanţilor legali care lucrează;
d) cel puţin unul dintre părinţi/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învăţământ la zi;
e) existenţa unui document care dovedeşte că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecţie specială stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) existenţa unui document care dovedeşte că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
g) cel puţin unul dintre părinţi/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situaţiile:
(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) şomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;
h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreţinere (până la nivelul clasei a IV-a a învăţământului primar) şi/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă în anul şcolar pentru care se face înscrierea.
Activitatea cu preșcolarii va începe în data de 9.10.2023 în corpul B, situat în strada Strada Orizontului nr 32
Depunerea dosarelor se face la secreriatul Scolii Gimnaziale nr. 1 Dobroesti în perioada 28.09-04.10, în intervalul orar 9-14