ANUNȚ: STIMULENT FINANCIAR PENTRU COPIII NOU NĂSCUȚI

Conform H.C.L. Dobroești nr. 5 / 28.02.2022, Primăria Comunei Dobroești prin Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară vă aduce la cunoștință demararea programului de acordare a unui STIMULENT PENTRU COPIII NOU NĂSCUȚI.

Metodologia privind acordarea stimulentului pentru nou – născuți, documentele necesare întocmirii dosarului, precum și cererea de acordare a stimulentului le regăsiți în METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU NOU -NĂSCUȚI

Beneficiari:

Beneficiarii stimulentului financiar pentru nou-născuți sunt părinții/părintele

copilului/copiilor nou-născuți, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a comunei

Dobroești de cel puțin 1 (un) an înainte de nașterea copilului;

Condiții de accesare:

 stimulentul financiar se acordă o singură dată, pentru fiecare nou-născut, pe bază de

cerere;

 nașterea copilului este înregistrată la o unitate sanitară de pe teritoriul României;

 să depună cererea în termen de 30 de zile de la externare, dar nu mai mult de 90 de zile

de la naştere; https://www.primariadobroesti.ro/wp-content/uploads/2022/05/CERERE-STIMULENT-NOU-NASCUTI.pdf

 unul dintre părinți să aibe domiciliul stabil în comuna Dobroești, județul Ilfov, cu cel

puțin 1 (un) an înainte de nașterea copilului;

 solicitantul nu are datorii restante la bugetul local.

 Nu beneficiază de stimulentul financiar persoanele care:

 nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia de acordare;

 au depus dosarul incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;

 nu au respectat termenul de depunere a cererii;

Anexa la H.C.L. Dobroești nr. 5 / 28.02.2022 pag. 1

La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și

certificatul de naștere al copilului, ambele în original;