CERTIFICATE DE URBANISM, AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE/ ȘI /SAU BRANȘAMENTE REȚELE EXISTENTE- 2021-SĂPTĂMÂNA 15.03-19.03.2021

CERTIFICATE DE URBANISM, AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE/ ȘI /SAU BRANȘAMENTE REȚELE EXISTENTE- 2021-SĂPTĂMÂNA 15.03-19.03.2021