CERTIFICATE DE URBANISM, AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE/ ȘI /SAU BRANȘAMENTE REȚELE EXISTENTE-SĂPTĂMÂNA 13.12-10.12.2021

CERTIFICATE DE URBANISM, AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE/ ȘI /SAU BRANȘAMENTE REȚELE EXISTENTE-SĂPTĂMÂNA 13.12-10.12.2021