CONCURS DE IDEI PENTRU AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT PE MALURILE BĂLȚII DOBROEȘTI ȘI PE LUCIUL DE APĂ

CONCURS DE IDEI PENTRU AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT PE MALURILE BĂLȚII DOBROEȘTI ȘI PE LUCIUL DE APĂ

Concurs de idei este postat pe site-ul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București

https://www.uauim.ro/evenimente/concurs-idei-dobroesti/

Primăria comunei Dobroești în parteneriat cu Facultatea de URBANISM din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „ IonMincu” demarează primii pași în vederea amenajării unui parc cusuprafața totală de cca 4,2 Ha pe terenurile deținute în proprietate saprivată UAT Dobroești, respectiv pe terenurile reprezentând malurile desud, est și vest ale Bălții Dobroești precum și pe întreg luciul de apăaferent, situate în satul Dobroești între străzile Nicolae Bălcescu și Drumul Fermei (suprafață totală maluri: 12.881 mp, suprafață luciu apă:29.605 mp).

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a lansat un CONCURS DE IDEI la care participă studenții facultăților de peisagistică, urbanism, arhitectură, arhitectură de interior și design din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Detalii despreconcurs puteți găsi în link-ul de mai sus, pe pagina oficială auniversității.

Scurtă prezentare a elementelor de temă ce vor fi avute în vedere departicipanți:

Concursul are ca obiectiv principal realizarea unui conceptcompozițional și funcțional deamenajarea malurilor iazului/bălții Dobroești și a luciului de apă(malurile de Est, Vest șiSud), activarea socială și funcțională a zonei prin valorificarea unuielement important decadru natural dar și a zonei adiacente acestuia.

Zona are potențial de amenajare peisagistic datorită, în primul rând,prezenței lacului dar șia vegetatiei lacustre.Prin urmare, concursul propune realizarea unui concept peisagisticsustenabil și unitar careva ține cont de următoarele elemente:- Contextul general și caracteristicile specifice sitului- Tipuri de utilizatori și relația cu zonele învecinate- Valorificarea elementelor de cadru natural prin intervenții durabile- Amenajarea unor spații de relaxare și detentă- Amenajare locuri joacă, zone pentru activități sportive, skateparketc.- Amenajarea pietonală a malului, piste de biciclete, de alergare- Amenajarea cu plante specifice malului de lac- Amenajarea luciul de apa, cu impact redus asupra mediului (pontoane delemn, puncte debelvedere etc.)”

Comments are closed.