Informare -ANSAMBLU IMOBILE DE LOCUINTE INDIVIDUALE T 18, P 75/2, nr. cad 1684

Informare -ANSAMBLU IMOBILE DE LOCUINTE INDIVIDUALE T 18, P 75/2, nr. cad 1684

JUD. ILFOV, COM DOBROESTI ,
T 18, P 75/2, nr. cad 1684
Aria teren = 10000 mp

ANSAMBLU IMOBILE DE LOCUINTE INDIVIDUALE
Initiator : S.C. GOLDENSINA CONSTRUCT SRL
Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia
de elaborarea a planului urbanistic zonal
Institutia responsabila cu informarea si consultarea publicului este
Primaria comunei Dobroesti str.Cuza Voda nr.23 tel. 0212553320,
registratura@ primariadobroesti .ro / website . www.primariadobroesti.ro
Observatiile sunt necesare in vederea avizarii acestei documentatii la
Consiliul Judetean Ilfov si la Consiliul Local Dobroesti
Raspunsul la observatiile transmise va fi transmis prin posta persoanelor
care au formulat observatii.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea
planului urbanistic zonal :

  1. Informarea publicului despre intentia de elaborare
    PUZ – 11.02.2020- 05.03.2020
  2. Formularea observatiilor si propunerilor : 11.02.2020 – 05.03.2020
  3. Raspuns la observatii: 06.03.2020- 21.03.2020

Informarea in format PDF