Informare catre Asociatiile de Proprietari

Informare catre Asociatiile de Proprietari

Primaria comunei Dobroesti prin Compartimentul Administrativ, Gestionarea Domeniului Public si Privat, Asociatii de Propritari va aduce la cunostinta ca in data de 26.03.2021 in sedinta ordinara a Consiliului Local Dobroesti a fost aprobata metodologia de atestare a persoanelor fizice în vederea dobandirii calitatii de administrator de condominii prin H.C.L nr.27.

Administratorii de condominii care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Dobroesti sunt rugati ca in perioada: 25.05.2021 – 24.06.2021, sa depuna dosarul cu documentele necesare atestarii, la sediul primariei Dobroesti, Str. Cuza Voda nr.23, etajul 2, Compartimentul Administrativ, Gestionarea Domeniului Public si Privat, Asociatii de Propritari (luni – vineri in intervalul orar 9 -13).

Documentele necesare atestarii sunt urmatoarele:-

  • a) act de identitate (original si copie);-
  • b) actele de stare civilă (certificat de nastere, certificat de căsătorie, dacă este cazul – original si copie)-
  • c) certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, emis în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților (original si copie);-
  • d) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară (original);-
  • e) cazierul fiscal (original);-
  • f) declarație pe propria răspundere conform căreia solicitantul nu este în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni (original).-
  • g) cerere pentru eliberarea atestatului de administrator de condominii (se gaseste la registratura)

După analizarea dosarului cuprinzând documentele solicitate, persoana responsabila din cadrul Compartimentul Administrativ, Gestionarea Domeniului Public si Privat, Asociatii de Propritari va întocmi lista cu persoanele fizice considerate admise in vederea emiterii atestatului de catre primarul comunei Dobroesti.Atestatul pentru desfășurarea activității de administrator condominii va fi emis persoanelor fizice de catre primarul comunei Dobroesti prin persoana responsabila din cadrul Compartimentul Administrativ, Gestionarea Domeniului Public si Privat, Asociatii de Propritari.

Atestatul pentru funcția de administrator condominii va menţiona datele de identitate ale titularului (nume, prenume si codul numeric personal, nr.certificatului de calificare profesionala, autoritatea emitentă). Atestatul este valabil 4 ani, de la data emiterii.Totodata va informam faptul ca, asociatiile de proprietari au obligatia sa intocmeasca lunar si sa depuna semestrial la compartimentul specializat pe a carei raza teritoriala se afla condominiul situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv conform Legii nr.196/2018 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

eMail: asociatiiproprietari@primariadobroesti.ro

Telefon: 0770886552