Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi

Ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Programul de susținere a producției de usturoi” se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021.

Beneficiarii pentru care prevederile prezentei scheme se aplică:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Se poate aplica la : Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov

Detalii aici

Cereri:

Anexa 1 – Cerere de inscriere in Program

Anexa 2 – Declaratii

Sursa Foto: Revisa Fermierului