Anunt – Distribuirea tichetelor sociale pentru mese calde se va realiza pe suport electronic

ANUNȚ

Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară al Primăriei Comunei Dobroești a început distribuirea tichetelor sociale, pe suport electronic, pentru mese calde, conform OUG 115/2020 și modificărilor stabilite ulterior prin OUG nr. 174/2020 la domiciliul beneficiarilor. 

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde următoarele categorii:

– persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care primesc indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizații sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depășește valoarea indemnizației sociale pentru pensionari ( 800 de lei ), aceștia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;

– persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate şi familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Fiecare beneficiar va primi un plic sigilat, în care va găsi cardul, PIN-ul și lista cu unitățile de alimentație publică de la care vor putea servi masa. La înmânarea plicului, beneficiarii trebuie să prezinte actul de identitate.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă este de 180 de lei/lună, iar tichetele sociale se alimentează lunar, timp de 10 luni, lista cu beneficiarii eligibili fiind actualizată în permanență. 

Menționăm faptul că valoarea maximă a cumpărăturilor, permisă prin lege, este de 40 lei/zi.

În momentul înmânării către persoanele eligibile, cardurile nu sunt alimentate, urmând a fi alimentate în luna decembrie. 

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise, conform instrucțiunilor entității achizitoare. Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

 Pentru alte detalii sau informații, puteți apela numărul de telefon 0374555673, de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30, iar vineri între orele 08:00 – 14:00.