Documentele necesare obținerii avizului/autorizației de funcționare:

Documentele necesare obținerii avizului/autorizației de funcționare:

 1. Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și anexele aferente; – copie
 2. Dovada titlului asupra imobilului: – copie
 3. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; – copie
 4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale, valabil la data solicitării emiterii acordului de funcționare; – copie, dacă este cazul
 5. Dovada achitării taxei pentru eliberarea acordului de funcționare; – copie
 6. Declarația pe propria răspundere privind tipul activității desfășurate se completează la sediul Primăriei – copie
 7. Releveul spaţiului; – copie
 8. În cazul în care firma supusă acordului de funcționare desfășoară activități de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant – cod CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530) și tip bar cod CAEN 5630 (corespondent cod Caen 5540), va trebui să atașeze și Autorizația de funcționare pentru activitatea de alimentație publică. – Copie
 9. Avizul operatorului ce desfăşoară servicii de salubrizare, licenţiat şi autorizat A.N.R.S.C. pe raza unităţii administrativ teritoriale a comunei Dobroeşti – respectiv ECOSAL SERV DOBROEŞTI – copie
 10. Contractul de prestări servicii cu operatorul ce desfăşoară servicii de salubrizare, licenţiat şi autorizat A.N.R.S.C. pe raza unităţii administrativ teritoriale a comunei Dobroeşti – respectiv ECOSAL SERV DOBROEŞTI – copie
 11. Autorizaţia de la Direcţia de Sănătate Publică – copie, dacă specificul activităţii o impune conform actelor normative în vigoare.
 12. Autorizaţia de Direcţia Sanitar – Veterinară – copie, dacă specificul activităţii o impune conform actelor normative în vigoare
 13. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor ISU sau negaţie – copie
 14. Autorizaţia de mediu – copie, dacă specificul activităţii o impune conform actelor normative în vigoare

Informaţii contact

www.primariadobroesti.ro

autorizatiicomercial@primariadobroesti.ro

021 255 3320

Str. Cuza Vodă, Nr. 23, Dobroeşti, Ilfov, Cod Poştal: 077085