INTENȚIA DE ELABORARE a documentației de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONFIGURAREA TRAMEI STRADALE PENTRU ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE LIMITA INTRAVILANULUI DE LA 01.01.1990 ȘI CALEA FERATĂ BUCUREȘTI-CONSTANȚA, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚUL ILFOV”

INTENȚIA DE ELABORARE a documentației de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONFIGURAREA TRAMEI STRADALE PENTRU ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE LIMITA INTRAVILANULUI DE LA 01.01.1990 ȘI CALEA FERATĂ BUCUREȘTI-CONSTANȚA, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚUL ILFOV”

ANUNȚ DE INTENȚIE

Data anunțului: 26.03.2021

          În conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată și modificată,
  • Ordinul nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului privind elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism,

Hotărârea Consiliului Local Dobroești

INTENȚIA DE ELABORARE a documentației de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONFIGURAREA TRAMEI STRADALE PENTRU ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE LIMITA INTRAVILANULUI DE LA 01.01.1990 ȘI CALEA FERATĂ BUCUREȘTI-CONSTANȚA, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚUL ILFOV”

  • Inițiator documentație urbanism: Primăria comunei Dobroești;
  • Scopul documentației: Configurarea tramei stradale pentru zona analizată împreună cu studierea relației dintre prospectul străzilor propuse și fronturile clădirilor. Astfel, se urmărește crearea unui ansamblu urbanistic unitar și coerent, care să se încadreze în contextul urban actual, să fie în simbioză cu vecinătățile imediate și să fie adaptat tendințelor recente de dezvoltare ale zonei precum și cernițelor de transport și mobilitate;
  • Se vor menține zonele funcționale reglementate prin Planul Urbanistic General al comunei Dobroești aprobat cu H.C.L.D. nr. 60 din 28.03.2017, împreună cu reglementările urbanistice și indicatorii acestora;
  • Față de circulațiile publice existente – ce se propun a fi lărgitevor fi propuse noi circulații care vor avea rolul de a asigura accesibilitatea tuturor terenurilor;
  • În gabaritul tramei majore de circulație vor fi incorporate atât rutele speciale pentru transportul public de călători cât și pistele de bicicliști, astfel încât să se asigure o accesibilitate și o mobilitate crescute în întreaga zonă de studiu;
  • În cadrul suprafeței ce face obiectul prezentei documentații de urbanism, se menține restricția temporară privind inițierea altor documentații de urbanism de către inițiatori privați – persoane fizice și/sau juridice, în conformitate cu Art. 2 din

H.C.L.D. nr. 49 din 24.06.2020;

Publicul este invitat să transmită observații, propuneri, recomandări în scris la sediul Primăriei comunei Dobroești din strada Cuza Vodă nr. 23, sat Dobroești, etaj Parter, Birou Registratură Generală ori la adresa de e-mail urbanism@primariadobroesti.ro. în termen de 45 zile calendaristice de la data anunțului (25.03.2021). Se pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0770.887.433. (Structura Arhitect Șef).