HO T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HO T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Extras din

H O T Ă R Â R E anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Aceasta se poate consulta INTEGRAL ACCESAND ACEST LINK

In toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile
este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de
locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în
intervalul orar 20,00—5,00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru
achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în
tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se
suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu
avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă
modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum
îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
2. 2
. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile
depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar
20,00—5,00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru
achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în
tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar.


………………Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie
obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități
de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise,
publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare
activitatea în intervalul orar 5,00—21,00.