Informare catre Asociatiile de Proprietari

Informare catre Asociatiile de Proprietari

In atentia persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 

Administratorii de condominii care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Dobroesti sunt rugati ca pana la data de 14.01.2022, sa depuna certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, emis în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților (copie), la sediul primariei Dobroesti, Str. Cuza Voda nr.23, la ghiseul Registratura sau etajul 2, Compartimentul Administrativ, Gestionarea Domeniului Public si Privat, Asociatii de Proprietari (luni – vineri in intervalul orar 9 -13)

Conform Legii nr.196/2018 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, “Articolul 106 Persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, pot îndeplini funcția de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obțin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator, în conformitate cu prezenta lege.
Conform articolului unic din LEGEA nr. 294 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1266 din 21 decembrie 2020, termenul prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022”. Desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 64 constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:

“Articolul 102(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:

q) desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 64;

Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) și q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate. Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1), făcută la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se fac după cum urmează:

b) de către primari sau de împuterniciții acestora sau de către Poliția Locală în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), i)-m) și o)-s);”

                Totodata va informam faptul ca, asociatiile de proprietari au obligatia sa intocmeasca lunar si sa depuna semestrial la compartimentul specializat pe a carei raza teritoriala se afla condominiul situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv conform Legii nr.196/2018 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Mail: asociatiiproprietari@primariadobroesti.ro