Informare din partea Clubului Educaţional Dobroeşti

Clubul Educaţional Dobroeşti vă informează cu privire la disponibilitatea a trei locuri numai pentru elevii claselor I-III.

800 Lei /lună pentru program normal 12:00-17:30

Înscrierea elevilor : cererea de înscriere ataşată în anunţ se va trimite la adresa de gmail clubeducational43@gmail.com.
Depunerea celorlalte documente necesare pentru dosarul de înscriere şi validarea lor vor avea loc la sediul Clubului Educaţional din strada Progresului, Nr.6 în următoarea perioadă.

Documente necesare pentru înscriere
în programul Club Educațional
• Cerere de înscriere tipizată (se completează la depunerea dosarului);
• Copie după actul de identitate al părinților sau al reprezentantului legal (după caz);
• Copie după certificatul de naștere al copilului;
• Copie după hotărârea de divorț sau certificatul de deces al părinților(dacă este cazul);
• Copie după Dispoziția de plasament în regim de urgență sau Sentință Civilă sau Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului pentru copii care beneficiază măsură specială de protecție sau pentru care s-a instituit tutele (după caz);
• Copie după certificatul de încardrare în grad de handicap (dacă este cazul);
• Adeverință de la medicul de familie din care să reiasă situația medicală a copilului (dacă este cazul);
• Adeverinţă şcolară.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să sunaţi la numărul de telefon 0770887099.