Regulamentul si caietul de sarcini pentru activitatille de salubrizare prestate in comuna Dobroesti

Document 01 -E cosal – Anexa 1_Regulament sal Dobroesti

Document 2- Ecosal – Activitatea- Colectarea separata si transportul separat al desurilor municipale si al desurilor similare provenind din activitati comerciale din industrii si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de desuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori

Document 3- Ecosal – Activitata dezinsectia si deratizarea

Document 4 Ecosal – Colectarea si transportul desurilor provenite din locuinte, generate de reamanajarea si reabilitatea interioara si sau exterioara a acestora

Document 5 – Curatarea si transportul zapezii pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de poleisi inghet

Document 6 – Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice

Document 7 – sanciuni

Document 8 – Indicatori tehnici corelati cu obiectivele la nivel national

Document 9 Proiect de hotarare