ANUNȚ cu privire la programul de susținere a produsului tomate în spații protejate

ANUNȚ cu privire la programul de susținere a produsului tomate în spații protejate

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 248 / 2020 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea pro gramului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020 prin prezenta vă informăm că vă puteți înscrie în programul de susținere a produsului tomate în spații protejate prin completarea anexelor la H.G. Anexele

Anexa 1 – Cerere de inscriere in Program (3)

Anexa 2 – Registru de evidenta a tratamentelor cu ppp

Anexa 3 – Declaratii