ACORDAREA STIMULENTULUI   PENTRU TINERII CĂSĂTORIȚI

ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU TINERII CĂSĂTORIȚI

Stimulentul financiar este în valoare de 2.000 lei net/familie, pentru tinerii care se căsătoresc.
Suma acordată cu titlu de stimulant financiar pentru tinerii care se căsătoresc se va plăti prin tichete
cu valoare și doar în lipsa acestora prin virament bancar.

Stimulentul financiar este în valoare de 2.000 lei net/familie, pentru tinerii care se căsătoresc.Suma acordată cu titlu de stimulant financiar pentru tinerii care se căsătoresc se va plăti prin tichetecu valoare și doar în lipsa acestora prin virament bancar.
Condiții de accesare:Stimulentul financiar se acordă o singură dată, pe bază de cerere;

✅ cel puțin unul dintre soți are domiciliul pe raza U.A.T. Dobroești, de cel puțin 1 (un) anînainte de căsătorie;

✅ ambii soți să fie la prima căsătorie;

✅ cel puțin unul dintre soți are vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani;

✅ căsătoria să fie oficiată pe raza U.A.T. Dobroești, județul Ilfov;

✅ solicitantul/solicitanta/solicitanții nu are/au datorii restante la bugetul local;

✅ extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar.Acte necesare:

✅ Cerere tipizată (conform Anexa 1);

✅ Actele de identitate ale solicitanților;

✅ Certificatul de căsătorie;

✅ dovada domiciliului stabil în comuna Dobroești cu cel puțin 1 an înainte de efectuarea căsătoriei (dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a comuneiDobroești de minim 1 an se face prin anexarea unei fotocopii după cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de SPCLEPDobroești;);

✅ Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz;*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii (în care să se regăsească datele de identificare ale titularului de cont);

✅ Certificat de atestare fiscală emis de către Biroul Taxe și Impozite Locale al PrimărieiDobroești pentru solicitantul stimulentului, din care reiese faptul că acesta nu are datorii neeșalonate către bugetul local (în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să se depună documentele doveditoare, respectiv: Decizie /Hotărârejudecătorească de eșalonare etc., grafic, ultima chitanță);

Acte necesare dosar STIMULENT TINERI CĂSĂTORIȚI

CERERE STIMULENT TINERI CĂSĂTORIȚI