Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI DOBROESTI

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de  5 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din  Comuna Dobroesti;
 • Un număr de 18 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  Comuna Dobroesti;
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Comuna Dobroesti;

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03.2022 – 15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05.2022 – 17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale comunei Dobroesti (recenzori și coordonator la nivel de UAT) ;
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA), respectiv:
 • Sala Sporturilor Unirea Dobroesti cu adresa în Strada Nicolae Balcescu, nr. 16-18, comuna Dobroesti, județul Ilfov;
 • Scoala Gimnaziala Nr. 2 Fundeni- Dobroesti cu adresa în Agricultorilor nr.18-20, comuna Dobroesti, judetul Ilfov;

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

Cerinţe/abilităţi de bază pentru selecție recenzor:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Nivelul studiilor: minim studii medii absolvite (conform art. 45 alin.(2) din OUG 19/2020) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Abilitatea de a utiliza corect un terminal informatic de tip tabletă;
 • Disponibilitate de a desfăşura muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi și de a lucra în weekend (sâmbătă şi/sau duminică);
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare.

Abilităţi suplimentare pentru recrutare recenzor:

 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Abilitatea introducerii şi validării datelor pe suport electronic;
 • Capacitatea fizică de efort prelungit, pentru vizita în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • Responsabilitate și corectitudine;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Experienţa în activitatea de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

Cerinţe/abilităţi de bază pentru selecție coordonator UAT:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Nivelul studiilor: minim studii medii absolvite – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Abilitatea de a utiliza corespunzător un terminal informatic în vederea realizării activităţilor aferente recensământului;
 • Disponibilitate de a desfăşura muncă pe teren (pentru monitorizarea și coordonarea recenzorilor/ recenzorilor-șefi);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi duminică);
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

Abilităţi suplimentare pentru recrutare coordonator UAT:

 • Capacitatea de comunicare inter-personală, de a fi cordial, plăcut, de a se face înțeles de către celelalte persoane;
 • Capacitatea de analiză, decizie şi rezolvare a problemelor apărute pe durata procesului de recenzare;
 • Abilităţi organizatorice și de conducere şi coordonare a activităţilor specifice recensământului populaţiei şi locuinţelor;
 • Responsabilitate și corectitudine;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice locale, inclusiv experienţa în activitatea de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), constituie un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021. Pentru mai multe informații, puteți accesa următorul link https://www.recensamantromania.ro/norme-ucir/.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Documentele necesare înscrierii în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu:

 • cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul de recensamant (conform Anexei 1 sau descarca in format word );
 • cazier judiciar.