VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE – Care sunt conditiile de acordare

VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE – Care sunt conditiile de acordare

VMI reprezintă un program de asistență socială, destinat persoanele și familiile aflate în situații vulnerabile cu scopul de a depăși obstacolele financiare pe care le întâmpină.

VMI este un beneficiu social acordat în conformitate cu Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.
Prestația are două componente:
1. Sprijin Pentru Incluziune
➡️ Această componentă are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune
socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.
2. Sprijin Pentru Familia Cu Copii
➡️ Această componentă se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani
și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația
pentru susținerea familiei.

O familie sau persoană singură poate beneficia de o singură componentă sau de ambele, în funcție de
nivelul venitului de care dispune, componența familiei, calitatea de persoană în vârstă sau participarea
copiilor la educație.

➡️ Pentru accesarea VMI este necesară depunerea unei singure cereri, indiferent dacă familia/persoana
singură va beneficia de una sau de ambele componente ale acestui beneficiu de asistență socială.
Acordarea VMI se face printr-o plată unică lunară, indiferent dacă este vorba de una sau de ambele
componente ale sale.
➡️ VMI nu se rezumă la acordarea unei sume de bani. Acest ajutor conține un pachet integrat de măsuri
de sprijin în domenii-cheie, cum ar fi: ocuparea forței de muncă, serviciile sociale, educația, sănătatea și
locuirea, toate contribuind la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

Cine poate solicita VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de
acordare.
➡️Sprijinul se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net calculat în conformitate cu legea
mai mic sau egal cu nivelurile maxime stabilite prin lege, pentru fiecare dintre cele două componente:
➡️ Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net* trebuie să fie de 275 lei/ persoană, respectiv 400 lei în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

➡️ Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului* trebuie să fie de 700
lei/membru de familie.
Informații suplimentare, criteriile de eligibilitate și actele necesare se regăsesc pe site-ul nostru:
https://www.primariadobroesti.ro/asistenta-sociala/