Proiecte de hotarari pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Dobroesti pentru ședință ordinară în data de 31.05.2023

Proiecte de hotarari pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Dobroesti pentru ședință ordinară în data de 31.05.2023

1-68 P Hotarare adoptare Strategie Dezvoltare Locala 2023-2029

1-68a anunt S.D.L. 2023

1-68b Strategie Dezvoltare Locala UAT Dobroesti 2023-2029

2-69 P Hotarare trecere din public in privat str sold Iancu Petre

2-69 Studiu evaluare teren-imobil Sold Iancu Petre

2-69 Studiu oportunitate teren-imobil Sold Iancu Petre

2-69a cerere+rap inspectie fiscala

3-70-P.Hotarare-aprobare-rap.evaluarevanzare-terenimobil-de-38-m2-sold.Iancu-Petre

4-71 P. Hotarare acordare mandate speciale ADI pt TPBI act aditional nr. 3 cotract delegare gestiune servicii publice

ANEXE

Documente Asociate


5-72 P Hotarare protocol asociere C.J. Ilfov-oftalmologie

6 – 74 Rap.Modif. Inventar – Melodiei Ds. 659 si 670

6-74 Ds 670 dobroesti incadrare 2000

6-74a Ds 659 Dobroesti registru

6-74aa Ds 659 dobroesti incadrare 2000

6-74b Ds 670 plan

6-74bb Ds 670 dobroesti registru

7-75 P. Hotarare modificare art. 3 HCL 22-24.02.2023 HUB

8-76 P. Hotarare rectificare buget – BVC 31.05.2023