Proiecte de hotarari pentru sedinta extraordinara a  Consiliului Local Dobroesti din data de20-06-2023

Proiecte de hotarari pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Dobroesti din data de20-06-2023

1-73 P Hotarare modif Inv UAT Dobroesti- parc Parului

1-73a raport specialitate modificare Inventar- PARC PARULUI

1-73b referat adm OCPI – PARC PARULUI

2-77 P Hotarare modificare HCL 85-2017+HCL39-2022

3-78 P Hotarare individualizare sume investitii asociere C J I

3-78a CONTRACT DE ASOCIERE nr.19181-09.06.2023

4-79 P Hotarare indicatori gard Politia Locala

4-79a indicatori+deviz general gard Politia Locala

4-79b Tema de proiectare gard Politia Locala

5-80 P Hotarare indicatori parc Copacul cu Flori

5-80a Nota conceptual-continut cadru – PARC COPACUL CU FLORI

5-80b Tema de proiectare – PARC COPACUL CU FLORI

6-81 P Hotarare infiintare+arondare CRESA nr 1 Dobroesti

6-81a A.C. + ORDIN ARHITECTI

6-81b act dezembrare nr. 5133 din 26.07.2019

6-81c Adresa-anunt terminare lucrari CRESA

6-81d referat verificare tehnica CONSTRUIRE CRESA

6-81e Proces – verbal de recepție – CRESA